Tobias Schmidt Hansen | NOR: nordic health house

Tobias Schmidt Hansen

Læge

Uddannet læge og har specialiseret sig indenfor det der kaldes Integrativ medicin. Integrativ medicin, er funderet i den traditionelle lægegerning, men med et øget fokus på at inddrage andre relevante behandlinger, hvor der findes videnskabeligt belæg for dets virkninger, det værende livstilsmedicinske tiltag i form af kost og motion, samt brugen af kosttilskud, urter, meditation og kropsterapi. Herved, kan der opnås mere helhedsorienteret og langsigtede behandlingsstrategier. Tobias er uddannet i integrativ medicin ved University of Arizona og har studeret under Dr. Andrew Weil, der er grundlæggeren af feltet.

I de senere år har Tobias’ primære interesse været kost, hvilket bl.a har udmøntet sig i, at han har været medforfatter til bogen ”Den plantebaserede kost”. Heri gennemgås årsagerne til det store livsstilssygdomme og hvordan en optimal kost, kan forebygge og i visse tilfælde behandle dem.

Tobias yder bl.a. vejledning i behandlingen af:
–          Hjerte-kar-sygdomme
–          Forhøjet blodtryk og kolesterol
–          Type 2 sukkersyge
–          Inflammatoriske sygdomme
–          Depression
–          Vegansk kost
–          Vægttab
–          Kræft (primært symptomlindring og forebyggelse)
–          Fordøjelsesproblemer

Alle konsultationer er af 50 minutters varighed. Det kan være gavnligt, at medbringe journalnotater og prøvesvar fra sygehuse og egen praktiserende læge.