Torben Pedersen Skovby

Individuel, par- og familieterapeut

Med over 3.000 terapeutiske samtaler bag sig, både med mænd, kvinder, par og familier, er Torben Pedersen Skovby en kapacitet inden for sit felt.

Torben ser mennesket som intentionelt. Altså at du og jeg altid handler på baggrund af intentioner, som bygger på de værdier, principper og håb vi har for livet. Disse intentioner er dog ofte usynlige, da de overskygges af vores egne og andres forforståelser. Det kan være forforståelser som handler om, hvilke høje normer og standarder der er, for at du kan være et moderne menneske. I samtalerne vil I sammen kigge på, hvor disse forforståelser kommer fra, om de er rimelige og hvad de kan stå i vejen for i livet.

Torben har fokus på at skabe agenthed hos dem han taler med. Derved udvikles handlekraft og en oplevelse af at være aktør i dit eget liv – at kunne forme det og gribe ind i det, i overensstemmelse med dine værdier og intentioner. Det er en bevægelse fra at være passiv tilskuer i dit liv, til at være aktiv deltager. Både ift. dig selv, men også i de relationer du indgår i som partner, forælder, ven etc.

Torben er efterspurgt som samtaleterapeut og som underviser, og han har optrådt i en bred vifte af medier med tekster, holdninger og faglig inspiration.

I samtalerne bruger han løbende Feedback Informed Treatment (FIT), som er et redskab, der bruges til at måle, om forløbet skaber de forandringer som du ønsker.

FIT er baseret på forskning og benyttes internationalt.

FIT er et redskab, der benyttes for at sikre, at samtalerne drejer sig om det, du oplever som vigtigt. Det hjælper med til at tilrettelægge forløbet, så der i fællesskab nås dine mål.

Ønsker du dig også en
STRESSFRI DECEMBER?

Få vores gratis e-bog med 7 tips,
du kan bruge med det samme.

Samtidig siger du ja til at modtage vores nyhedsbrev.
Ingen spam. Kun masser af inspiration til din sundhed.

FÅ GRATIS E-BOG