Body All Mind kropsterapeut / Biodynamisk KST

Shahab Ghanavati

Om Shahab

Det er med kroppen vi oplever verden på. Det er igennem kroppen vi kan forløse gamle sår og fortrængte følelser, og det er igennem kroppen vi kan skabe balance i sindet.

Hvis sindet er ude af balance kan der opstå situationer hvor der muligvis ikke vil være plads og overskud til at opleve livet fuldt ud på, og så vi må i stedet forsøge at overleve. Hvis overlevelse bliver strategien for at eksistere, så kan vi skabe et fundament for unødvendig stress og ubalancer der med tiden kan sætte deres fysiske præg på vores kroppe og der i værste fald kan begrænse os fysisk og skabe handlemønstre der kan påvirker de valg vi foretager os.

Når vi vælger at starte med at behandle kroppen så har vi en mulighed for at lindre smerte, frigive plads og løsne blokkeringer i led, muskler, nervesystemet, åndedrættet og ikke mindst sindet. Dermed har vi en mulighed for at skabe den ro der er nødvendigt for at kroppen kan restituere og genskabe sig sig selv. Og vi kan, hvis vi vælger det og er parate til det, arbejde med de fysiske begrænsninger og mentale handlemønstre der påvirker vores liv.

Vi kan skabe en mulighed for at forøge livskvaliteten gennem ro og nærvær med den kropsterapeutiske behandling, og dermed muligvis kunne opleve verden på en anden og mindre begrænsende måde

Det er med kroppen vi oplever verden med.
Ved at skabe ro og bevidsthed kan vi gennem kroppen forløse gamle sår og fortrængte følelser, og skabe balance både fysisk og mentalt.

Shahab GhanavatiKropsterapeut

Hvad er Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi?

Når man taler om Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST), så har det første ord “Biodynamisk”, i denne sammenhæng ikke noget med Rudolf Steiner eller biodynamisk jordbrug at gøre. Biodynamisk kommer af det græske “bio” liv og “dynamis” energi, og det vi arbejder med er altså livsenergien eller chi i kroppen. Det er vigtigt at bemærke at BKST er en holistisk behandlingsform, som ser på det hele menneske og derfor kan navnet godt forekomme lidt misvisende i forhold til behandlingsformen.

Oprindeligt har der været mest fokus på kraniet og centralnervesystemet. Hjernen ligger velbeskyttet i kraniets indre hulrum, hvor den yderligere er omgivet af tre hjernehinder, som udfra og ind benævnes den hårde hjernehinde (dura mater), spindelvævshinden (araknoidea) og slutteligt tæt klæbende til hjernens overflade den bløde hjernehinde (pia mater). Centralnervesystemet, som består af hjernen og rygmarven, er pakket ind i disse 3 lag af hinder.
Mellem to af disse hinder løber der en væske (Cerebrospinalvæske) som man kan kalde hjernens eget blodsystem. Det sørger for at tilføre næringsstoffer og fjerne affaldsstoffer. Denne væske har sin egen puls, som er uafhængig af kroppens øvrige puls fra hjertet. Det er denne puls man tager udgangspunkt i, når man giver behandlingsformen Kranio-Sakral Terapi. Man kan mærke denne puls, som en bølge mellem kraniet og korsbenet.

Senere har man så fundet ud af at kroppens funktioner på dette område er meget mere komplekse. Og man begyndte derfor at arbejde med kroppen som en helhed.

Rigtig mange børn kan have stor glæde af BKST. Et antal børn kommer til verden med traumer, som kan skyldes deres vej gennem fødselskanalen, og det stress de udsættes for under selve fødslen.
Andre pådrager sig f.eks. faldtraumer senere i livet. Ens for traumerne er, at de kan sætte sig som skævheder eller stramt væv. Dette kan påvirke nervesystemet. Symptomerne kan være uro, kolik, problemer med at spise eller sove. Andre børn får problemer med tænder og tandstilling, hovedpine eller koncentration og indlæring.

Langt de fleste børn såvel som voksne reagerer meget positivt på BKST, og resultaterne er ofte rigtig gode efter ganske få behandlinger.

Hvordan foregår behandlingen?

Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi er en meget blid og non invasiv behandlingsform, som understøtter kroppens eget iboende helbredende kræfter. Kranio-Sakral Terapi er også en gren af Osteopatien. Dvs. at ved “ikke at gøre” sker forandringen. Hvilket kan for nogen være en radikal anderledes måde at se behandling på, hvor kroppens iboende visdom får lov til at udfolde sig, i den rækkefølge som kroppen selv bestemmer.

Afhængig af den konkrete problemstilling, har jeg god erfaring med at kombinere Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi i sammenhæng med Body All Mind kropsterapien, hvilket ligger meget tæt op af samme filosofi om at se på det hele menneske og ikke kun symptombehandle.

Rent praktisk foregår behandling fuldt påklædt liggende på en briks og berøringen er blid og lyttende. Derved understøttes vej tilbage til helheden. Behandlingen starter og slutter med en kort samtale.

Hvad er en Body All Mind behandling?

Body All Mind er en holistisk behandlingsform, som ser på det hele menneske. Behandlingen kombinerer bl.a. teknikker fra dybdegående massage, lymfedrænage, zoneterapi, akupressur, åndedrætsterapi, yoga-terapi og frigørelse af led. Formålet er at afspænde krop og sind, hvilket er nødvendigt for at kroppen kan restituere og genskabe sig selv.

Behandlingen giver dig unik mulighed for at arbejde med både dine fysiske og mentale begrænsninger som hænger uadskilleligt sammen. En krop i ro og et sind der er nærværende er afgørende for at kunne arbejde med de fysiske og mentale begrænsninger vi alle går rundt med.

Behandlingen giver mulighed for at komme ned i kroppen og mærke sig selv, mindske stress og give konkrete værktøjer til at håndtere stressen, rense ud i affaldsstoffer, løsne og frigøre spændinger og øget vitalitet.

Kort sagt mærke at få energien til at strømme.

Hvordan foregår behandlingen?

Før du kommer til behandlingen vil jeg bede dig at overveje og vurdere din egen tilstand på en skala fra 1 til 10. Vurderingen bruger vi som en indikation på behandlingens virkning og for at tilrettelægge et fremadrettet forløb eller som grundlag for mulige tiltag og øvelser du kan få med dig.

Selve behandlingen tager ca. 50 min. (60 min. i alt). Den starter med en kort samtale, hvor du får mulighed for at fortælle om din situation og de udfordringer du har med dig. Ud fra samtalen er det muligt at afklare et tema for selve behandlingen.

Behandlingen foregår hovedsaligt på en briks og udføres optimalt i undertøj dækket med et tæppe. I behandlingen kombineres kropslig behandling, åndredrætsterapi og samtale. Behandlingen kan både være blid og kraftfuld, og styrken tilpasses efter den enkeltes behov, da forskellige situationer kan kræve forskellige tilgange.

Vi afslutter med en opsummering, hvor du vil få mulighed for at genvurdere din tilstand på en skala fra 1-10 for at se om der er sket en forandring. Dernæst om nogle mulige øvelser og værktøjer til at støtte den fremadrettede positive udvikling.

En behandling kan løse konkrete problemer som

 • Spændingshovedpine
 • Muskelsmerter
 • Mave-/tarmproblemer
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Skiftende humør
 • Stiv lænd
 • Musearm
 • Dårlig ryg
 • Spændingshovedpine
 • Migræne
 • Belastede skuldre
 • Forstuvninger m.m.
 • Sanseforstyrrelse
 • Kredsløbsproblemer
 • Problemer med nervesystemet
 • Led- og muskelsmerter
 • Menstruationssmerter
 • Stress og udbrændthed
 • Sportsskader
 • Iskias problemer
 • Spændt nakkemuskel
 • Tennisalbue