Skip to main content
Psykolog, Stress/traumeterapeut, Kunstterapeut og Nada Akupunktør

Nanna Wibholm

Om mig

Nanna er psykolog fra Københavns Universitet og uddannet kunstner BFA fra Hamburg Academy of Fine Arts.

Nanna har 16 års erfaring indenfor terapeutisk arbejde og videreuddannelse i bl.a. kropspsykoterapi, Somatic Experiencing trauma therapy, narrativ systemisk terapi og kunstterapi.
Hun har klinisk speciale i angst, stress – og traumebehandling (PTSD, C-PTSD herunder monotraumer, udviklings – og relationelle traumer), sorg, tab, selvmord, seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold, dysfunktionelle familier og konflikthåndtering. Hun har særlig erfaring med unge, grupper, flygtninge, interkulturelt arbejde, køns- og seksuelle minoriteter (lgbtqia+). Desuden relationel terapi og personlig udvikling.

Livskriser og traumer påvirker personligheden dybt. Vi begynder at handle ud fra frygt og skam fremfor tillid og kærlige værdier. Uanset årsagen til at du søger terapi, er forandring mulig. Den eneste forudsætning er dit ønske om og villighed til at tage ansvar for dig selv.

Nanna tilbyder et ikke-dømmende safe space, hvor tryg kontakt og etik står i centrum for din terapeutiske proces. Samfundsnormer om det “rigtige” liv og valg, kan få os til at føle os dybt forkerte. Hvert enkelt menneske er komplekst, og den samme oplevelse påvirker os forskelligt. Derfor afstemmes dit specifikke behov og sessionens indhold individuelt.

I terapien støtter Nanna dig til at identificere og tillade at mærke følelser, kropslige fornemmelser og tanker. Processen bevidstgør erfaringer, uskrevne regler og normer, som du har med dig i bagagen, så du begynder at mærke, at der er plads til dig og dine værdier. Målet er at mærke mere selvkærlighed, sammenhæng, genvinde fornemmelsen af identitet og retning i dit liv.

Terapi er ikke et quick fix som en smertestillende pille. Mange navigerer i et hyperkomplekst samfund i højt tempo med voksende krav til selvoptimering. Et terapeutisk forløb inviterer dig til at sanse i et langsommere tempo. Tid er en afgørende ressource, for at du kan integrere processerne som nye strategier og konkrete færdigheder i din hverdag.

Tilgang og metoder

Anerkendelse, nysgerrighed, leg og udforskning er vigtige elementer i det terapeutiske rum.

Gennem samtale, konkrete øvelser, fokuseret optræning af kropsligt nærvær (embodiment), stabiliserende senso-motoriske bevægelser på gulvet, åndedrætsteknikker, visualisering og kreative processer, igangsættes en proces af tillid og indre ro. Samtaler og øvelser suppleres af kropsterapi på briks, med bl.a. Somatic Experiencing Touch og SOMA bodywork.

Nanna tilbyder forløb med kunstterapi og kreativ skrivning. Der kræves ingen forudgående kendskab eller færdigheder, sessionen tilpasses dit udgangspunkt.

Nanna er certificeret i NADA øreakupunktur som understøtter kroppens egne ressourcer og evne til selvberoligelse. Metoden har dokumenteret positiv effekt på stress, belastningsreaktioner, traumer, indre uro, angst, søvnproblemer, tankemylder, koncentrationsbesvær, afhængigheder uanset form, ADHD, m.fl. og anbefales af Socialstyrelsen. NADA akupunktur tilbydes enten som supplement i et terapeutisk forløb, som separat forløb eller ved ugentlig drop-in gruppe.

"Alle mennesker har ret til et godt liv og ret til at udtrykke sig som den, de er."

Der ydes tilskud til medlemmer i ‘Sygeforsikringen Danmark’ samt private sundhedsforsikringer.

Kontakt og booking  per mail pinkpraxis@protonmail.com eller telefon +45 51257432.

Læs mere på www.pinkpraxis.com.