Open Flow Yoga er en meditativ og sansebaseret yogaform, som introducerer ikke-lineære flows i din eksisterende undervisning.

Denne 50-timers uddannelse er til dig, der allerede er yogalærer og vil inspirere dine elever til at mærke efter og lade deres praksis komme indefra.

Du får ny inspiration fra tre tendenser, der lige nu bryder frem i det internationale yogamiljø:

 1. Ny viden – nye bevægelser: Fascia, tensegritet
  Vi tager fat i ny viden om bindevæv og bevægelse samt den betydning, som den begyndende forskning i fascia er ved at få i moderne fysisk yogapraksis. Hvad sker der med vores tilgang til yogaens fysiske praksis, når vi kigger på kroppen som mere end blot knogler og muskler? Hvordan er begreber som fascia og tensegritet med til at skabe nye bevægelser i yogamiljø
 2. Open Flow: Ikke-lineær bevægelse og den nye yogakrop
  Ikke-lineære bevægelser er åbne flows, der ikke har et fikseret start/slutpunkt og udfolder sig i respons til elevens indre sansning. De åbne flows finder vej ind i yogaen, hvor udfordringen bliver, hvordan man som yogalærer bibeholder det meditative aspekt i en mere legende praksis, og hvordan man arbejder med spontane praksisser uden at overlade eleven til sig selv.
  På uddannelsen lærer du tre typer af ikke-lineær bevægelse, som kan supplere din eksisterende undervisning. Vi arbejder også med at finpudse din verbale instruktion, så også de komplekse og ikke-lineære bevægelser bliver lette at følge. Du lærer at instruere frie eller legende bevægelser sådan, at de inviterer en meditativ oplevelse hos eleven.
 3. Post-lineage yoga og nye former for læring
  Yogaverden er begyndt at organisere sig anderledes. Det livslange forhold til en guru eller en skole (lineage), som udgjorde det primære læringsrum bliver sjældnere. Samtidig opstår nye ikke-hierarkiske læringsrum også kendt som ”post lineage yoga”-tendensen (Wildcroft 2018).
  Du får et hurtigt overblik over den moderne yogahistorie, og hvor yogalærerfaget er på vej hen, og vi kigger på faldgruberne i både de gamle og de nye måder at lære på. Derudover får du både teori og træning, som sætter fokus på elevens læring frem for præstation.

Undervisningen dækker følgende temaer:

 • Open Flow: Du lærer at praktisere, instruere og sekvensere tre nye bevægelsestyper som et krydderi i din eksisterende undervisning. Bevægelserne inviterer et meditativt, sanseligt og undersøgende element ind i din undervisning.
 • Sekvenseret instruktion: Du lærer at sekvensere din verbale instruktion i tre lag. Dette gør det lettere for dine elever at følge dig trin for trin både i alignmentbaseret yoga og i det åbne flow.
 • Motorisk læring: Du bliver introduceret for pædagogiske grundprincipper, der fremmer selvstændig læring på dine klasser.
 • Fascia: Du får basal viden, om den betydning ny viden om bindevævet er ved at få i yogaens fysiske praksis. Hvad ændrer sig ved den fysiske yogapraksis, når vi forstår kroppen som andet og mere end skelet og muskler?
 • Tensegritet: Du får en basal viden om tensegritet (tensional integrity). Hvad ændrer sig i yoga, når vi ser kroppen mere som en organisk helhed end som en mekanisk struktur?
 • Nye pædagogikker: Vi undersøger nye undervisningsformer, hvor yogalærerens ekspertrolle er nedtonet til fordel for elevernes selvstændige og sociale læring.

Uddannelsen inkluderer:

 • 50 timer, hvor der veksles mellem guidede yogaklasser, korte oplæg, dialog og gruppearbejde. Heraf er max 5 af disse videolektioner. Videoerne består af teoretisk gennemgang, som også kan tilgås efterfølgende.
 • Lydoptagelser af de længere yogaklasser som Birgitte underviser live på uddannelsen.
 • Et gennemarbejdet, detaljeret kompendium, der gennemgår teorien og pædagogikken bag Open Flow Yoga og giver/viser dig 40 konkrete bevægelser og teknikker.
 • Adgang til uddannelsens online-forum hvor alle videoforelæsninger, lydoptagelser samt supplerende undervisningsmaterialer er samlet. Du har adgang til materialer der uploades på forummet mindst 2 år efter du har gennemført uddannelsen.
 • 30% rabat på NOR: medlemskab fra den dag du tilmelder dig til uddannelsen er slut.

Læringsmål:
Når du har deltaget aktivt på hele uddannelsen, skal du kunne:

 • Supplere din eksisterende undervisning med tre nye typer af ikke-lineær bevægelse (oscillation, undulation og fluktuation).
 • Identificere tre lag af verbale instruktioner som du kan bruge til at instruere både alignmentbaseret yoga og ikke-lineær bevægelse trin for trin.
 • Sekvensere dine instruktioner så de inviterer en selvstændig læringsproces hos eleven.
 • Reflektere over den sociale dynamik du skaber med den måde, du rammesætter din undervisning på.
 • Kende til basal viden om fascia og tensegritet.
 • Kende til den moderne yogas historie og reflektere over den betydning den får i dit arbejde som yogalærer.

Der udstedes et kursusbevis for deltagelse efter, at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen. der afholdes ikke eksamen, da uddannelsen kun udbydes til yogalærere, der allerede er uddannet eller under uddannelse.

Praktisk

Datoer og tidspunkter:
Den 27. august kl. 12.00-20.00
Den 28. august kl. 9.00-19.00
Den 29. august kl. 9.00-17.30
Den 24. september kl. 12.00-20.00
Den 25. september kl. 9.00-19.00
Den 26. september kl. 9.00-17.30
Pris: 8.500 kr. (kan betales i 2 rater)

Tilmeld

Optagelseskrav

Kurset henvender sig til dig, der allerede har minimum en 100-timers yogalæreruddannelse i bagagen. Det er også en fordel, hvis du allerede er i gang med at undervise, men det er ikke et krav. Hvis du er i tvivl, om din uddannelsesbaggrund kvalificerer dig er du velkommen til at kontakte Birgitte Gorm på e-mail info@birgittegorm.com eller telefon 26169309.