Helle Gro Barlebo | NOR: nordic health house

Helle Gro Barlebo

Body All Mind behandler

Fra symptomer til indsigt:

Går du og bøvler med din krop, dit sind eller begge dele? Oplever du eksempelvis, at din krop smerter? At dit sind er usmidigt? At du er træt og energiforladt? At du har problemer med at sove? At du svede overdrevent meget? At noget står i vejen for nyorientering og forandring? At kvaliteten af dit liv ikke er, som du ønsker? At … Ligegyldigt hvilken bevæggrund du har for at booke en tid, er du så velkommen.

Når du booker en tid kan du vælge mellem en behandling på 60 minutter eller 75 minutter. Den første gang kan det være fint at vælge 75 minutter, så du har god tid til at beskrive og indkredse dine ønsker for behandlingen.

Behandlingen indledes med en kort samtale, hvor vi sammen definerer en slags arbejdstema. Selve den fysiske kontakt består af pulsering, som er små hurtige, tydelige og masserende bevægelser/greb, som løsner dine muskler og aktiverer dit bindevæv, kredsløb, lymfesystem samt nervesystem, og samtidigt har jeg fokus på din krops tolv meridianbaner og på at balancere disse.

Undervejs i behandlingen leder jeg din opmærksomhed hen på dit åndedræt, fordi åndedrættet er vigtigt for den udrensning og vitalisering, som behandlinger sætter i gang. Om nødvendigt løsner, strækker og afspænder jeg din krop, så åndedrættet får de bedst mulige betingelser for at flyde frit i hele kroppen. Behandlingen afsluttes med en kort opsummering, og muligvis viser jeg dig nogle øvelser, som kan understøtte behandlingen og hjælpe dig i din videre proces.

Mit særkende som behandler er en optagethed af at skabe bro mellem krop og sind, og i at give dig kendskab til samt fortrolighed med din krop og dens reaktioner. Desuden har jeg en interesse i at bevidstgøre tavs og således ikke artikuleret kropslig viden, fordi jeg gennem mit arbejde som kropsterapeut har erfaret, at det kan skabe indsigt, forløsning og mere dybtgående forandringer.

I behandlingerne trækker jeg på en faglig og teoretisk viden, som jeg har tilegnet mig på Body All Mind uddannelsen, som jeg påbegyndte april 2016 og på praktisk viden fra mere end to hundrede elevbehandlinger. Hvis jeg skønner, at det kan virke befordrende for din terapeutiske proces, inddrager jeg gerne personlige erfaringer med at balancere og stabilisere et sympatikus domineret nervesystem. Derudover er mine behandlinger præget af en teoretiske viden erhvervet gennem en kandidatgrad i teoretisk pædagogik, 90 beståede ETCS på kandidatuddannelsen i Change Management og mine erfaringer som yogainstruktør, GTI-coach samt mentor for studerende ved Københavns Universitet.