Ledercoaching med krop | NOR: nordic health house

Ledercoaching med krop

Træn din stabilitet/resiliens, opmærksomhed, nærvær og evnen til at tage beslutninger og skabe følgeskab.

Ledercoaching med krop er blevet brugt til:

  • Stressbehandling og efterfølgende anvendelse af denne læring i lederskabet.
  • Træning i at skabe følgeskab og tillidsfulde relationer.
  • Eliminere angst for at lave præsentationer.
  • Styrkelse af nærværet i lederrollen.
  • Håndtering af et vanskeligt team/medarbejder.
  • Hvem er jeg som leder – mod og gennemslagskraft i min rolle som leder

Metodekuffert

  • Gennem brug af krop og sanser, når du et dybere erkendelsesniveau end det som den blotte bevidsthed kan nå.
  • Med brug af filosofisk coaching, undersøger du forståelsen af centrale begreber, perspektiverer dine udfordringer og ikke mindst dit personlige lederskab.
  • Gennem kroppen forankres dine erkendelser, styrkes dit mod, din handlekraft og vedholdenhed i forhold til det nye du træder ud i efter sessionen.

Core Energy
Core Energy arbejder med at styrke Bæredygtigt arbejdsliv og ledelse. Vores særlige kendetegn er brugen af Bevidst nærvær i arbejdslivet, Kropslig opmærksomhed og Læring i praksis.
Vi tager afsæt i forskning og erfaring om hjernen, kroppen og læring.

Ledercoaching*: 1600 kr. + moms pr. session på 5 kvarter.
Stressbehandling for virksomheder*: 1100 kr. pr. time + moms.
En session varer 1,5 – 2 timer.

*Prisen inkluderer hotline.

Afbud senest 24 timer før.

Behandlere