Skip to main content
Speciallæge i psykiatri

Cæcilie Böck Buhmann

Om mig

Cæcilie Böck Buhmann er speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende eksperter i behandling af posttraumatisk belastningssyndom, PTSD. Cæcilie har omfattende erfaring med behandling af følgerne af psykiske traumer.

Cæcilie har patientforløb med samtale- og psykoterapi for PTSD-ramte og kan som læge samtidig stå for den lægelige udredning og igangsættelse af supplerende behandling med medicin. Cæcilie trækker i terapien på sin store viden om sammenfaldende psykiatriske diagnoser, bl.a. personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse og autismeforstyrrelser.

Cæcilie har bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer i mere end 10 år og underviser andre fagprofessionelle i emnet, bl.a. psykiatere, psykologer og psykoterapeuter.

Cæcilie er uddannet i kognitiv adfærdsterapeutisk psykoterapi samt integral psykoterapi og er medlem af Psykoterapeutforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Cæcilie er medejer af Traumeklinikken ApS og er virksomhedsansvarlig læge.

"Arbejdet med traumer kan skabe nye muligheder og perspektiver for dit liv, og give dig livsmodet tilbage, samt redskaber til at håndtere og mindske dine symptomer."

Du er meget velkommen til at kontakte Traumeklinikken på +45 52119412 eller skrive en e-mail til info@traumeklinikken.dk
Du kan også læse mere på www.traumeklinikken.dk.