Skip to main content
FLOW

I’m gonna close my eyes, and count to ten and go with the flow

Book yoga

Aerial yoga

*Venligst, vær opmærksom på at du bør deltage på vores “Aerial Yoga Intro” workshops, før du deltager på denne klasse for at sikre, at du er bekendt med de nødvendige sikkerhedsinstrukser. Af samme grund er det ikke muligt at booke denne klasse som en prøvetime.
Aerial yoga foregår delvist i en særlig slynge/hængekøje, der hænger ca. 1 m. over gulvet. Det er en helt unik bevægelsesform, der er legende, sjov og udfordrende. På holdet tager vi os god tid til at blive fortrolige med slyngen, lære grebene at kende, opbygge den fornødne styrke og forstå slyngens bevægelser og styre den.
Aerial Yoga er ikke velegnet, hvis du er gravid, har hjerteproblemer eller alvorlige rygproblemer.

Klassen undervises på dansk eller engelsk, efter behov.

*Please, be aware that you should participate on our “Aerial Yoga Intro” workshops before attending this class. This is to ensure you are provided with the necessary saftey instructions, for your practice during our Aerial yoga class. Do to this it’s not possible to book this class as a trial class.
Aerial yoga partially takes place in a special hammock, which hangs approximately 1 meter above the floor. It´s a unique and playful way of moving, which is fun and challenging.
Aerial yoga is not suitable if you are pregnant, suffer from heart conditions, or any serious back problems.

Class is taught in Danish or English, as needed.

Flow & Rest

Flow & Rest har fokus på at sænke farten og leve dit liv lidt langsommere, så du kan forbinde dig til et mere intuitivt flow i din hverdag. På klassen arbejder du med at smelte åndedræt og bevægelse sammen til en mindful, nærværende og rolig rytme. Tempoet er blidere end i traditionel Vinyasa ,og du vil derfor få god tid til at hvile i dine stræk og arbejde med kvaliteten i dit flow. Afslutningsvis vil der være restorative stræk og langsomme stillinger til at berolige sind og nervesystem.

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov.

Flow & Rest focuses on slowing the pace and living your life a little slower, allowing you to connect to an intuitive flow in your day-to-day life. In this class you connect your breath to your movements in a calming, present rhythm. The pace of the class is slower than a traditional vinyasa class, giving you time to deepen your stretches and working on the quality of your flow. The class ends with restorative stretches and slow asanas to calm your mind and nervous system

Class is taught in Danish or English, as needed

Funktionelt Flow

Funktionelt Flow er en legende, kreativ klasse, der hjælper dig til at udfordre og forbedre styrke, fleksibilitet og kropsbevidsthed. Klassen er et mix af traditionel sveddryppende vinyasa yoga med opbyggende øvelser, leg og en videnskabelig tilgang til bevægelse af krop, hjerne og sind. Formålet er funktionel sundhed, der gør dig stærkere mentalt og fysisk, samtidig med, at du vil forlade klassen med fornyet energi og velvære.

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov.

Functional Flow is a playful, creative class that will help you challenge and improve strength, mobility, and coordination. The class is a mix of traditional sweaty vinyasa yoga with skillful incorporation of preparatory exercise, play, and modern movement science to prepare your body, brain and mind. The goal is functional health that makes you stronger physically and mentally while you’ll leave feeling both restored and energized.

Class is taught in danish or english, if needed.

Jivamukti

Jivamukti yoga flyder i et kreativt, kraftfuldt og dynamisk vinyasa-lignede flow, hvor de fysiske, spirituelle og etiske dimensioner af yogaen forbindes. Under timen vil du opleve en holistisk yoga praksis, hvor både bag- og forover bøjninger, twists, omvendte stillinger og meditation indgår. De fysiske elementer i timen bliver understøttet af chanting, arbejde med intention, bevidst åndedræt og ikke mindst en opløftende playliste med et særligt udvalgt musiktema.

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov.

Jivamukti yoga is based on a creative, powerful, and dynamic Vinyasa-like flow. Our teachers will connect the physical, spiritual, and ethical dimensions of yoga. During class, you will experience a holistic practice where elements of backbends and forward folds, twists, inversions, and meditation are present. The physical elements of the class are supported by chanting, aware breathing, intentions, and an uplifting playlist with a specific chosen musical theme.

Class is taught in Danish or English, as needed.

Kundalini

Kundalini yoga er en dynamisk og rolig yogaform, som altid afsluttes med en meditation. Kundalini yogaens positive effekt på krop og sind, kendes også som medi-yoga. Kombinationen af vejrtrækning, yogastillinger, bevægelse, mantra, chanting og meditation, hjælper og støtter kroppens naturlige healings processer, og fokuserer blidt kroppens energi på en måde, der kan give adgang til glæde, styrke, balance og en fornemmelse af at være i harmoni. Det kan hjælpe med at balancere nervesystemet og skabe dybere kropsbevidsthed. Der undervises i et tempo, hvor alle kan være med.

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov

Kundalini Yoga is a dynamic and peaceful yoga practice that supports the body’s natural healing process, and gently focuses the energy flow through the body in a way that can bring a deep sense of joy, strength, clarity, and harmony. It can help balance the nervous system and create greater body awareness. The pace of the class is suited for everyone.

Class is taught in Danish or English, as needed.

Living Yolates

Living Yolates er en holistisk træningsform, der sammensmelter yoga, dans og pilates. Klassen er både groundende og dynamisk, og du guides igennem øvelser samt mere fri bevægelse og dans til musik. Fokus er på at skabe mere flow igennem både krop, sind og åndedræt og give plads til at møde dig selv der, hvor du er fra et kærligt sted.

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov.

Living Yolates is a holistic form of training based on a mix of yoga, dance and pilates. The class is both grounding and dynamic at the same time and with music, you will be guided through exercises and more free movement and dance. The focus is to create a sense of flow through your body, mind, and spirit. And to create a space where you can meet yourself right where you are from a kind and loving place.

Class is taught in Danish or English, as needed.

Vinyasa

På vores Vinyasa klasser går de sveddryppende sekvenser hånd i hånd med et kreativt og dynamisk flow. Gennem vinyasa yoga vil du opleve, hvordan bevidst bevægelse og åndedræt smelter sammen i et meditativt, kropsligt og mentalt flow. Her flyder hver stilling over i den næste, imens vores undervisere guider dig til at arbejde med at styrke og smidiggøre din krop og dit sind.

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov.

In our Vinyasa classes sweaty sequences and creative and dynamic flows go hand in hand. You´ll experience how aware movement and breathing will melt together in a meditative, mental, and embodied flow. One pose will flow into the next, while our teachers help guide you to strengthen your body and mind while making it more flexible as well.

Class is taught in Danish or English, as needed

Skab ro i krop og sind med yoga og bevægelse