Skip to main content
ALIGN

And sometime if you want to hold on, you’ve got to let go

Book yoga

Efterfødselsyoga

Til efterfødselsyoga er du og din baby velkommen. Det vil være yoga til dig som nybagt mor med fokus på forbindelse til baby, din nye mor-krop og masser af kærlighed til dig i alt det nye sammen med andre mødre og deres babyer.
Vi vil lave yogastillinger og bevægelser, som styrker bagsiden af kroppen, skaber plads til hjertet og forebygger spændinger i ryg, nakke og skuldre. Desuden vil vi lave åndedrætsøvelser, som blandt andet skaber kærlig kontakt, styrke og blødhed til din bækkenbund og dit underliv.
Du kan amme, made og skifte din baby lige når du har brug for det undervejs. Har du brug for at gå en lille tur og komme tilbage er det også helt ok. Denne klasse er på dine og babys præmisser og i er velkomne med alt hvad i er (også alle lydene!)

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov.

In Postpartum yoga both you and your baby are welcome. The purpose of this class is to offer yoga to you as a new mom, with a focus on connecting you with the new experience of being in your body as a mom through love along with other moms.
You will practice poses and movements which strengthens the backside of your body and creates greater space for your heart and prevents tension in areas of your back, neck, and shoulders.
You can breastfeed, feed, change diapers whenever necessary. This class is solely for you and your baby, and you are allowed to be a part of this space, with all that you are (even all the noises).

Class is taught in Danish or English, as needed.

Funktionel yoga

I Funktionel yoga guides du præcist og grundigt igennem øvelser og stillinger med fokus på at øge smidighed, funktion, styrke og kropsbevidsthed. Formålet er den funktionelle sundhed af kroppen, som afhjælper smerter, forebygger skavanker og skaber velvære. Undervisningen bygger på teknikker og videnskabelige principper fra bl.a. biomekanik og neurofysiologi. Du vil give hele kroppen opmærksomhed gennem en praksis, der gør dig stærkere mentalt og fysisk samt give en dyb ro. Klassen vil være et solidt fundament for din yogapraksis.

Klassen undervises på dansk.

Gravidyoga

Gravidyoga er et frirum fra hverdagens travlhed og perfekt til dig, der savner rolige stunder til at nyde og forbinde dig til baby i maven. Sammen med andre gravide kvinder får du et unikt fokus på din krop og på den udvikling, som du og din krop gennemgår i løbet af graviditeten.
Gravidyoga er en kombination af hatha yoga, kontinuerligt flow og restorativ yoga, hvor kroppen guides ind og ud af bevægelser med fokus på både styrke og ro. Vi vil arbejde fødselsforberedende med åndedrættet, møde ve-mestringsteknikker, nervesystemet og arbejde trygt med overgangen til moderskabet.

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov.

Prenatal yoga is a sacred space for you to connect to your growing baby. Together with other pregnant women you will be guided through combinations of hatha and restorative yoga, fluid slow movements focusing on both strength and rest. The classes will often include elements such as breath work, connecting with the autonomic nervous system, how to be with the surges/contractions during labour and the transition into motherhood

Class is taught in Danish or English, as needed

Hatha

Hatha yoga har sit udgangspunkt i de klassiske yogastillinger. ’Ha’ betyder sol og ’Tha’ betyder måne på sanskrit og repræsenterer dualiteterne i livet. I undervisningen balanceres styrke med smidighed og bevægelse med meditation – hahta arbejder på den måde med hele mennesket på én gang. I en hatha klasse holder vi stillingerne i længere tid ad gangen og udfører dem i et roligt tempo med fokus på bevægelsen og det bevidstgjorte åndedræt. Derfor er vejrtrækningsøvelser (pranayama) og meditation en essentiel del af hatha.
Hatha yogaen kan med fordel indgå som en praksis, der kan understøtte dit daglige bevægemønster på en funktionel måde, som kan skabe mere kropslig og mental bevidsthed i din hverdag.

Klassen undervises på dansk eller engelsk efter behov.

Hatha yoga is based on classic yoga poses. `Ha` means sun and ´Tha´ means moon in Sanskrit and represent the dualities of life. During Hatha classes, our teachers will balance strength with flexibility and movement with meditation – Hatha works with the entire human being at once. The poses are held for a little longer and will be done in a calm pace with focus on the movement itself and awareness of the breath. Breathing exercises (Pranayama) and meditation is an essential part of Hatha yoga.
Hatha yoga can be usefully included as a practice that can support your daily movement pattern in a functional way, which can create more physical and mental awareness in your everyday life.

Class is taught in Danish or English, as needed.

Kropsterapeutisk yoga

Kropsterapeutisk yoga er langsom og nærværende men alligevel dynamisk gennem sin intensitet og giver derfor god styrke og energi og ikke mindst stor kropslig forståelse. Du vil lære at forstå sammenhængen mellem de fysiske, mentale og følelsesmæssige aspekter af en øvelse. Timen vil bestå af både stående, siddende og liggende øvelser.

Du vil blive mere bevidst om de følelser, der relaterer sig til de forskellige kropsdele. Ved at arbejde med kroppen og sætte ord på de følelser, der hører til bestemte kropsdele og bevægelser (eller mangel på samme), kan vi arbejde med det ubevidste og måske få det op til bevidstheden.

Klassen undervises på dansk.

Skab ro i krop og sind med yoga og bevægelse