Skip to main content
Kropsterapeut & Psykoterapeut

Helle Bülow Hansen

Mine sessioner

Jeg kan hjælpe med at få flere perspektiver (vinkler) på et problem eller udfordring – og på den måde åbne op for at kunne se de løsninger, der er brug for.

Jeg arbejder helhedsorienteret med krop og psyke og tilrettelægger sammen med dig et forløb, som er meningsfyldt.

Af og til er det mest givtigt at adskille kropsterapi, psykoterapi og familierådgivning, og andre gange giver det mening at bringe flere tilgange i spil.

Kropsterapi
Kropsterapeutiske behandlinger tager ofte udgangspunkt i en samtale om, hvilke problematikker der fylder i dit liv.
Herefter fortsætter behandlingen på briksen, hvor der arbejdes med kroppen gennem dybdegående massage, akupressur, zoneterapi og guidet vejrtrækning.

Kropsterapi er en effektiv behandlingsform, som kan behandle eller lindre følgende fysiske og psykiske lidelser som eksempelvis:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Ledsmerter
  • Søvnproblemer
  • Fysiske skader
  • Og meget mere…

Psykoterapi
Der kan være mange årsager til at søge individuel terapi.
Måske oplever du problemer i dine relationer enten på job, skole eller privat, som påvirker dig i en negativ retning.
Måske oplever du at have et lavt selvværd, stress eller svært ved at håndtere svære følelser.

Uanset hvad du føler dig ramt af, kan individuel terapi skabe klarhed og bevidsthed om, hvordan du kan blive bedre til at passe på dig selv og håndtere de temaer, som udfordrer dig.

Familierådgivning
Familierådgivning kan være en hjælp, når I som familie er kørt fast i uhensigtsmæssige mønstre.
Måske har I mange opslidende konflikter, svært ved at rumme egne følelser eller svære udfordringer ift. at jeres barn har en diagnose/handicap – eller måske noget helt andet…

Alle forældre vil deres børn det bedste og er eksperterne i vores børns liv, men det er ikke altid, vi lykkes med at være den ”forældreudgave”, vi ønsker at være.

Jeg hjælper jer med at stille skarpt på, hvem I er som familie, og hvordan I ønsker at have det sammen.

Om mig

Jeg er 54 år og har 3 skønne børn i alderen 17-26 år sammen med min mand. Min ene søn har Downs syndrom, hvilket har ledt os som familie på en udviklingsrejse med lidt anderledes udfordringer og perspektiver på livet, end vi kendte til i forvejen.

I mit professionelle arbejde bruger jeg min personlige og faglige viden og erfaringer til at stille skarpt på, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig eller din familie.

Jeg er uddannet Certificeret NLP psykoterapeut samt TOTUM kropsterapeut, og har igennem flere år arbejdet som familierådgiver & familiebehandler.
Derudover er jeg uddannet pædagog og mindfulnessinstruktør og har mange års erfaring i at samarbejde med børn, unge og familier – med og uden særlige behov/handicap.

Du er velkommen til at kontakte mig for en gratis 20 min. afklarende samtale – eller hvis du ønsker at bestille en tid.

"Jeg har i den grad oplevet følelsen af at "rykke mig" efter at have været på briksen hos Helle.
Helle har fået mig til at indse, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg ser nu frem til en bedre fremtid med min familie."

Henriette, 42 år

Du er meget velkommen til at kontakte mig på telefon +45 3174 8709 eller skrive en e-mail til info@hellebulowhansen.dk.
Du kan også læse mere på www.hellebulowhansen.dk