Skip to main content
Familie- og parterapeut

Vibeke Dalum

Om mig

De fleste af de problemer, vi kommer ud for i vores familier eller parforhold, løser vi selv – uden hjælp fra andre. Men engang imellem kan det være nyttigt og måske ligefrem nødvendigt at få professionel hjælp.

Når jeg møder en familie eller et par, tænker jeg, at alle som udgangspunkt gør det bedst, de kan. Det kan være, at det ikke er særlig godt eller hensigtsmæssigt, men det er det bedste, de kan i situationen. Alle mennesker har deres (gode) grunde til at gøre, som de gør, også selv om det er uhensigtsmæssigt eller gør ondt på andre.
Så der er altid en mening i det, der foregår.

Min opgave er at hjælpe til at finde og se, hvad meningen i familiens eller parrets måde at være sammen på er, og hjælpe med forståelse af ’sig selv og de andre’ så alle får mulighed for at træffe nye valg.

Parterapi

Parterapi henvender sig til alle par, uanset hvor længe man har kendt hinanden, uanset om man lever sammen eller ej og uanset om man ingen børn har, har børn sammen eller har børn hver for sig. Parterapi giver mulighed for at se sit forhold i et nyt lys og giver konkrete anvisninger til nye måder at tackle problemerne på.

Det kan f.eks. være:

 • Kommunikationsproblemer
 • Manglende lyst til sex
 • Konstante skænderier
 • Hvor blev kærligheden af.
 • Kriser i parforholdet.
 • Jeg føler mig begrænset
 • Skal vi skilles?

Familieterapi – familierådgivning

Familieterapi og familierådgivning er hjælp til at tackle konkrete problemer, som kan være opstået akut eller som har levet i familien over længere tid. Vi arbejder med familiens indbyrdes relationer og det generelle samspil i familien og alles trivsel.

Det kan f.eks. være:

 • Børnene har ’taget magten’
 • Skoleproblemer
 • Bedsteforældre.
 • At få børn.
 • Sammenbragte familier.
 • Tab og sorg.

Og så lidt om mig

Jeg hedder Vibeke Dalum, er født i 1959 og har i over 30 år arbejdet i og med par og familier.
Jeg er uddannet familieterapeut fra Kempler-instituttet, som før det ophørte sit virke, arbejdede med såkaldt oplevelsesorienteret familieterapi. Her tager man udgangspunkt i samspillet hos parret eller i familien, som det fremstår her og nu under samtalen og med eksempler fra familiens eller parrets hverdag.

Udover uddannelsen som familieterapeut er jeg:

 • Pædagog
 • Tale-høre-pædagog
 • Synspædagog
 • 1-årig efteruddannelse i Eksistentiel Psykoterapi
 • Efteruddannet level 1-3 i EFT (Emotionel Focused Therapy)
 • Jeg har endvidere kortere eller længerevarende kurser i Narrativ terapi, SE terapi, Neuroaffektiv Psykoterapi, psykiatri (primært børn og unge) samt misbrug indenfor familien.

” Når én i familien har et problem, har hele familien et problem!”

Du er velkommen til at læse mere på www.vibekedalum.dk eller kontakte mig på telefon 20618815 eller e-mail vibeke@vibekedalum.dk.