Dette forløb over 4 tirsdag aftener har fokus på håndstand, armbalancer og øvrige omvendte stillinger. Ofte er de den gruppe af stillinger, der kan være mest nervepirrende og skræmmende at udføre, men samtidig er de også de stillinger, som er sjovest at udføre, når de lykkes.

På almindelige klasser udgør de en lille del af en hel yogaklasse, og det kan nogen gange føles som om, der ikke er tid nok til gå i dybden og udforske den effekt, de kan have på kroppen.

Derfor vil vi på denne workshop arbejde koncentreret med at blive fortrolige med stillingerne. Vi vil nørde dem og sikre, at hver enkelt deltager får mest muligt ud af dem, uanset hvilket stadie man befinder sig på, og hvor meget man vil give sig hen til stillingerne.

Workshoppen er for dig, der ønsker at blive mere fortrolig med at vende bunden i vejret og for dig, der har et ønske om at slippe frygten for at vælte. Dette betyder, at du vil blive udfordret fysisk og mentalt, og du vil måske opleve, at nogen af dine grænser rykkes både på yogamåtten, men også udenfor den. Workshoppen vil lære dig de grundlæggende teknikker til omvendte stillinger, så du selv kan lege fremadrettet.

Forløbet er for alle uanset niveau, og de eneste krav er, at du kan lide at lege og blive udfordret.

Workshoppen vil blive undervist på engelsk, hvis det efterspørges.

English
This course over 4 Tuesday evenings will have a focus on handstands, arm balances and other reversed poses. These kinds of poses are often the ones that can be the most nerve-racking and scary to perform, but at the same time the poses that brings the most fun, when you succeed with them.

On the daily classes, they are a small part of the yoga practice and we often feel like there is not enough time to go deeper into them and explore the effect they can have on the body.

That is why we during this workshop will work concentrated on becoming familiar with the various poses. We will “nerd” with them and make sure that each participant gets the most of them, regardless of what level is being practiced and how much one is willing to give into the poses.

This workshop is for you that wish to become more confidant with flipping upside down and also you who have a desire to relinquish the fear of falling. This means that you will be challenged both physically and mentally and you might experience that some of your boundaries are being pushed, both on and off the yoga mat.

It is a workshop for you that wish to learn the basic techniques to the reversed poses, in order to play by yourself onwards.

The workshop is for everyone regardless of your yoga level and the only requirements to attend is that you like to have fun and be challenged.

Praktisk information

Datoer: Tirsdag d. 18/4, 25/4, 2/5 og 9/5, 2023
Tid: Kl. 17:00-19:00 (alle dage)
Pris: 1000 kr.

Mad og drikke kan købes på stedet